innowacje2010.pl

Doradztwo podatkowe - Lublin

Biuro księgowe Abak System oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe w Lublinie - www.abaksystem.com/doradztwo-podatkowe. Z jego usług mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa lubelskiego. Biegli w swoim fachu doradcy podatkowi zatrudniani przez biuro, gwarantują zachowanie poufności wszystkich danych pozyskanych podczas współpracy. Jak na profesjonalistów przystało, są oni zorientowani na klienta, co oznacza, że odpowiedzialnie doradzają działania, które są zgodne z prawem i obowiązującymi przepisami. Wszystkie sugerowane przez nich rozwiązania leżą w dobrze pojmowanym interesie każdego klienta.ABAK SYSTEM Sp. z o. o.
Wolska 11A/8
20-411 Lublin
tel. 81 524 41 46

12 wpis

+18

2 wpisy

1 wpis

13 wpis